Bài hát mới được tải

Dáng Em (Live) - Trương Tịnh Dĩnh
3:41
43
1280x960 388
Dáng Em (Live)

Trương Tịnh Dĩnh

Tam Thốn Thiên Đường - Nghiêm Nghệ Đan
4:47
44
HD 720p 7.215
Tam Thốn Thiên Đường

Nghiêm Nghệ Đan

Cuộc Tình Vạn Dặm (心声共鸣) - Lưu Đức Hoa
1:55
45
1280x960 315
Mộng Đẹp Ngày Xưa (旧欢如梦) - Ôn Bích Hà; Ôn Thiệu Luân
2:24
46
1280x960 233
Mộng Đẹp Ngày Xưa (旧欢如梦)

Ôn Bích Hà; Ôn Thiệu Luân

Giác Ngộ (觉悟) - Viên San San
4:20
47
HD 720p 1.712
Giác Ngộ (觉悟)

Viên San San

Father & Mother - Wang Rong
4:25
49
HD 720p 1.145
Father & Mother

Wang Rong

Một Kiếp Phong Ba (瀟灑走一回) - Diệp Thiên Văn
2:33
50
720x480 535
Sau Này Không Gặp Được Người Như Anh (再遇不到你這樣的人) - Trang Tâm Nghiên; Hạ Kính Hiên
5:24
51
Nữ Nhi Tình (女儿情) - Ngô Tĩnh
4:22
52
720x576 622
Tiêu Dao (Xiao Yao) - Hoắc Kiến Hoa
4:54
53
HD 720p 1.824
Tiêu Dao (Xiao Yao)

Hoắc Kiến Hoa

Liên Khúc: Tự Mình Đa Tình (你回來吧 - 自作多情) - Vivian Chow; Hacken Lee
4:58
54
Zoned For The Prison (Hoạ Địa Vi Lao) - Vũ Tuyền
4:33
55
640x480 1.266
Luân Hãm (沦陷) - Lý Gia Cách
4:17
56
HD 720p 905
Luân Hãm (沦陷)

Lý Gia Cách

Đừng Như Thói Quen (Chinese Verson) - Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn
4:30
57
HD 1080p 188
Đừng Như Thói Quen (Chinese Verson)

Trần Ngọc Bảo; Anh Toàn Nguyễn

Ai Ni (愛你) - Jason Chen
3:52
58
HD 1080p 540
Ai Ni (愛你)

Jason Chen

Endless Love - Jackie Chan; Kim Hee Sun
4:50
59
HD 1080p 470
Endless Love

Jackie Chan; Kim Hee Sun

Listen To Mothers Words (聽媽媽的話; Ting Mama De Hua) - Châu Kiệt Luân
4:27
60