Bài hát mới được tải

Up & Down (Chinese Version) - EXID
3:15
21
HD 1080p 1.216
Càng Khó Càng Yêu (越難越愛) - Ngô Nhược Hy
3:50
22
HD 1080p 1.433
Nữ Nhi Tình (女儿情) (Live) - SNH48 Ju Jingyi
5:25
23
HD 720p 243
So Far - Zhu Ya
4:32
24
HD 720p 709
So Far

Zhu Ya

Hoa Viên Bí Mật (祕密花園) - SNH48
3:50
25
Tình Nhi Nữ (女儿情) - La Lâm
6:05
26
720x480 1.556
Those Bygone Years (Những Năm Tháng Ấy) - Hồ Hạ
6:12
27
Thời Gian Của Chúng Ta (我们的时光) - TFBOYS
3:53
28
Nếu Như Đây Là Tình Yêu (如果這就是愛情) - Trương Tịnh Dĩnh
4:46
29
HD 720p 1.110
Chúng Ta Không Giống Nhau (我们不一样) - Đại Tráng
4:32
30
Why Not Love - Rosie
4:56
31
HD 1080p 176
Why Not Love

Rosie

Faraway (千里之外) - Châu Kiệt Luân; Fei Yu Ching
4:33
33
HD 720p 995
Faraway (千里之外)

Châu Kiệt Luân; Fei Yu Ching

Endless Love - Thành Long; Kim Hee Sun
4:40
34
HD 720p 6.068
Endless Love

Thành Long; Kim Hee Sun

Hồi Ức Đồng Hồ Cát (回忆的沙漏) - Đặng Tử Kỳ
3:56
36
HD 1080p 107
Thiếu Niên Nói (少年说) - TFBoys
3:54
37
HD 720p 2.916
Hoạ - Triệu Lôi
4:10
38
HD 720p 607
Hoạ

Triệu Lôi

Fairy Tale (Đồng Thoại; 童话; Tong Hua) - Guang Liang
7:38
39
Hoàn Châu Cách Cách - Doanh Doanh
3:14
40
720x480 2.026